Arazi Kullanım Tablosu

Anasayfa / Arazi Kullanım Tablosu

Arazi Kullanım Tablosu


ARAZİ KULLANIM TABLOSU UYGULAMA İMAR PLANI  
KULLANIM BÜYÜKLÜĞÜ (m2) ORAN%
ÇALIŞMA ALANLARI  
Sanayi Alanları 575541.909 60.39 64.01
Hizmet Destek Alanı 20985,2 2.2
Lojistik Alanı 12964.26 1.36
ORTAK DONATI ALANLARI  
İdari Hizmet Alanı 26366.093 2.77 9.75
Parklar 24131.665 2.53
Teknik Altyapı Alanları 17622.071 1.85
Atık Su Tesisleri Alanı 19517.24 2.05
Eğitim Tesisi Alanı 5034.06 0.53
Trafo Alanı 200.45 0.02
DİĞER ALANLAR  
Sağlık Koruma Bandı 142.949.30 15 26.24
Yollar 88804.996 9.31
Dere 1741.715 0.18
Otopark 7202.976 0.75
Refüj 9922.65 1.04
Toplam 953092.616 100
         
Soma Organize Sanayi Bölgesi Yaklaşık 953.092 m2 büyüklüğünde olup; alanda 575.541 m2 Organize Sanayi Alanı (%60.39) ile çalışma alanları toplam alanın %64.01'ini; ortak donatı alanları alanın %97'lik kısmını ve sağlık koruman bandı, yolar vb. gibi